Phương pháp phân tích ABC trong quản lý tồn kho

Kệ chứa hàng di động / Tin Tức / Phương pháp phân tích ABC trong quản lý tồn kho

Phương pháp phân tích ABC trong quản lý tồn kho

5/5 - (1 bình chọn)

Phương pháp phân tích ABC là gì? Sự liên hệ và vai trò quan trọng như thế nào với giải pháp quản lý tồn kho trong nhà kho công nghiệp. Cùng tìm hiểu qua bài viết sau nhé.

phương pháp phân tích ABC

I. Nguồn gốc và giải thích phương pháp phân tích ABC

Nguồn gốc của phương pháp quản lý tồn kho ABC xuất phát từ cái gọi là quy tắc 80/20 hoặc nguyên tắc Pareto, khẳng định rằng 80% thành quả (hoặc đầu ra) là kết quả của 20% tất cả các nguyên nhân (hoặc đầu vào) cho bất kỳ sự kiện nhất định nào.

Phương pháp phân loại ABC sử dụng Nguyên tắc Pareto để phân loại hàng hóa trong kho thành 3 loại (A, B và C) dựa trên mức độ quan trọng của chúng theo các tiêu chí đã chọn, và do đó phân bổ nhiều nguồn lực hơn cho các hàng hóa chính cho công ty, trong trường hợp này những người trong nhóm A.

II. Các danh mục hàng hóa trong phân tích ABC

 1. Hàng hóa loại A

Theo hệ thống ABC, hàng hóa loại A là những hàng hóa quan trọng nhất đối với một công ty. Chúng chỉ chiếm khoảng 20% ​​hàng tồn kho nhưng đại diện cho hầu hết các chuyển động thông thường trong nhà kho, với vòng quay cao hơn và cũng chiếm khoảng 80% doanh thu của một công ty.

Là danh mục hàng hóa ưu tiên, công ty phải phân bổ nhiều nguồn lực hơn cho nó, để thực hiện, định kỳ và thường xuyên, kiểm soát kho phức tạp và đầy đủ hơn.

Trong mô hình ABC, các hàng hóa loại A phải được đặt ở những khu vực dễ lấy hàng, gần khu vực điều phối, để đẩy nhanh quá trình chuẩn bị đơn hàng. Điều rất quan trọng là phải xem xét điều này để xác định cách bố trí kho và tổ chức chính xác tất cả các kho.

 1. Hàng hóa loại B

Các hàng hóa được phân loại là B trong phân loại ABC là những hàng hóa có tầm quan trọng và luân chuyển vừa phải đối với một công ty. Chúng thường chiếm khoảng 30% tổng hàng hóa trong kho và thường tạo ra hơn 20% doanh thu của công ty.

Việc kiểm soát kho của danh mục hàng hóa này cũng nên được xem xét định kỳ, nhưng ít thường xuyên hơn so với các hàng hóa thuộc loại A sẽ hấp thụ phần lớn khối lượng công việc trong nhà kho.

Nó sẽ được đặt ở những khu vực dễ tiếp cận và trực tiếp nhất có sẵn trong nhà kho sau khi trước hết tổ chức và dành vị trí tốt nhất cho hàng hóa A. Nói chung, các hàng hóa loại B được lưu trữ ở các cấp trung gian, nơi truy cập nhanh chóng nhưng không phải lúc nào cũng trực tiếp đến tất cả các tải đơn vị.

 1. Hàng hóa loại C

Các hàng hóa loại C sẽ là nhiều nhất, nhưng cũng là những hàng hóa tạo ra ít doanh thu nhất cho công ty. Chúng có thể chiếm hơn 50% số lượng hàng hóa nhưng về mặt doanh thu thậm chí không chiếm 5% tổng số.

Vòng quay của chúng trong kho sẽ rất thấp, ít được yêu cầu hơn và do đó các hàng hóa cần được phân bổ nguồn lực tối thiểu. Việc kiểm soát hàng tồn kho có thể rời rạc và sử dụng các phương pháp đơn giản và được đặt trong kho ở những khu vực xa khu vực điều phối và ở các cấp độ tiếp cận cao hơn hoặc kém hơn.

Đánh giá phải được thực hiện đối với các hàng hóa loại C để xem liệu việc phân bổ các nguồn lực của công ty vào kho và kho của họ có xứng đáng hay không, vì chi phí phát sinh từ việc lưu trữ cuối cùng có thể cao hơn lợi nhuận thu được của họ.

danh mục hàng hóa trong phân tích ABC

III. Cách phân loại hàng hóa trong phương pháp phân tích ABC

 1. Phân loại theo vòng quay

Với phương pháp phân loại này, hàng hóa được phân loại thành A, B và C theo vòng quay của chúng trong kho.

Các hàng hóa được yêu cầu nhiều nhất và do đó những hàng hóa tạo ra nhiều chuyển động nhất trong kho sẽ là loại A và những hàng hóa hầu như không có bất kỳ vòng quay nào thuộc loại C.

 1. Phân loại theo đơn giá

Trong cách phân loại theo chi phí đơn vị, các hàng hóa được sắp xếp theo mức đầu tư được thực hiện trong mỗi đơn vị đó. Nếu một hàng hóa có chi phí rất cao, nó được xếp vào loại A; nếu chi phí của nó được giảm xuống, nó sẽ là loại C trong mô hình ABC.

Đó là một cách phân loại hữu ích trong các công ty mà hàng tồn kho có các hàng hóa với chi phí rất khác nhau.

 1. Phân loại theo tổng giá trị hàng tồn kho

Trong trường hợp này, giá trị đơn vị của hàng hóa không được xem xét, mà là giá trị của tổng số đơn vị được lưu trữ của mỗi tham chiếu, tức là đơn giá nhân với số đơn vị.

Đây là một hệ thống hữu ích tiềm năng, nhưng yêu cầu kiểm soát liên tục kho hàng để xác định lại các loại A, B và C sau khi cập nhật các vấn đề hàng hóa và biên lai trong kho, vì vậy nó là một phương pháp phân loại phức tạp.

 1. Phân loại theo cách sử dụng và giá trị

Phân loại theo giá trị sử dụng là phương pháp được sử dụng nhiều nhất và đầy đủ nhất, vì nó xem xét cả giá trị của hàng hóa và nhu cầu của chúng.

Để được phân loại là A, một hàng hóa phải có giá trị cao đối với công ty và cũng được yêu cầu cao, do đó có sự luân chuyển cao trong kho.

Để làm cho hệ thống hoàn thiện và phức tạp hơn, các biến số như lợi nhuận của hàng hóa có thể được đưa vào phương trình.

cách phân loại hàng hóa trong phân tích ABC

IV. Ưu điểm và lợi ích của phương pháp phân tích ABC trong nhà kho

 1. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và vận hành kho hàng

Với phương pháp ABC, ưu tiên và vị trí tốt nhất được dành cho những hàng hóa có khối lượng công việc cao nhất, do đó bằng cách hợp lý hóa quy trình hoạt động của những hàng hóa chính này, việc quản lý kho hàng ngày trở nên linh hoạt và ít hỗn loạn hơn.

Người vận hành biết hàng hóa nào cần tập trung nỗ lực và những hàng hóa này cũng được lưu trữ trực tiếp trên kệ chứa hàng giúp dễ truy cập hơn, do đó tăng năng suất.

 1. Kiểm soát hàng tồn kho nhiều hơn

Các yêu cầu kiểm soát hàng tồn kho của việc thực hiện phương pháp ABC hỗ trợ việc kiểm soát hàng tồn kho tốt hơn.

Ngoài ra, việc kiểm soát hàng tồn kho này sẽ chặt chẽ hơn đối với các hàng hóa loại A, do đó sẽ là những hàng hóa có tỷ trọng lớn hơn trong tổng hàng tồn kho.

Xem thêm: Quản lý tồn kho và hàng tồn trong kho

 1. Giảm chi phí

Với phương pháp ABC, các hàng hóa của công ty được ưu tiên theo mức độ phù hợp của chúng, tập trung các nỗ lực và nguồn lực của nó cho phù hợp.

Do đó, sau khi phân loại các hàng hóa A, B và C, chi phí của các hàng hóa ít quan trọng nhất có thể được tối ưu hóa. Ví dụ, giảm dự trữ an toàn của các hàng hóa B và C.

 1. Dịch vụ hiệu quả hơn

Việc tổ chức lại các nguồn lực của kho hàng và công ty, tập trung vào các hàng hóa ưu tiên, dẫn đến các lợi ích dịch vụ đáng chú ý, cho phép thời gian giao hàng nhanh hơn, chuẩn bị đơn hàng nhanh hơn và ít sự cố hơn.

V. Hệ thống lưu trữ trong phương pháp phân tích ABC

Các đặc điểm của phương pháp quản lý kho ABC đóng một vai trò quan trọng đối với hệ thống lưu trữ và kệ kho hàng công nghiệp trong nhà kho, vì chúng sẽ chịu trách nhiệm một phần chính trong việc tổ chức chính xác hàng hóa.

Vì phân loại ABC chia hàng hóa thành 3 loại khác nhau, nên tốt nhất là trong nhà kho có các kệ chứa hàng khác nhau để có thể điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của 3 loại đó.

Như đã được thiết lập, kho loại A sẽ được ưu tiên, vì vậy nhà kho sẽ cần phải có kệ chứa hàng cho các hàng hóa này để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bốc dỡ hàng hóa nhanh chóng với việc tiếp cận hàng hóa đơn giản.

Một trong những hệ thống lưu trữ thích ứng tốt với những đặc điểm này là hệ thống kệ chứa hàng tự động, là một loại giá đỡ mật độ cao sử dụng các con thoi để vận chuyển hàng hóa bên trong kết cấu giá đỡ. Điều này giúp tăng tốc độ tải và dỡ hàng vì xe nâng không phải đi vào bên trong hệ thống lưu trữ.

Ngòi ra, để linh hoạt và thích ứng với các nhu cầu khác nhau của nhà kho, vì có thể có những thay đổi về phân loại hàng hóa trong phương pháp ABC đòi hỏi phải tổ chức lại kho hàng theo định kỳ. Đối với một hệ thống giá đỡ đa năng, các loại kệ Pallet có thể được điều chỉnh và mở rộng một cách dễ dàng hoặc cũng được kết hợp với hệ thống kệ trượt pallet.

kệ trượt pallet

Tuy nhiên, cũng như các kiểu phân loại hàng hóa ABC, không có hệ thống lưu trữ hoàn hảo cho tất cả các kho, vì vậy tốt nhất bạn nên nghiên cứu tất cả các nhu cầu của một kho theo từng trường hợp cụ thể.

 

LIÊN HỆ NGAY! Để nhận tư vấn và bảng báo giá kệ chứa hàng hoàn toàn miễn phí.

Liên hệ tư vấn và đặt hàng:

 • Chi nhánh 1: 1330/1D Đường Vườn Lài, KP1, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP HCM
 • Chi nhánh 2: Thửa đất 981, tờ bản đồ 40, Khu phố Bình Đáng, P.Bình Hòa, Tp.Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
 • Số điện thoại: 0274 379 7667
 • Hotline: 0919 85 0305 – 0919 93 0305 – 0919 75 0305
 • Email: contact@navavina.com.vn
 • Website: https://kechuahangdidong.com
 • Facebook: https://www.facebook.com/navavinagroup
Phương pháp phân tích ABC trong quản lý tồn kho